Provětrávané fasády

 

Provětrávané fasády

Dodáváme a montujeme plechové fasádní systémy včetně profesionálního návrhu funkčních, technicky propracovaných estetických řešení odpovídající individuálním potřebám, přáním a požadavkům investorů, projektantů a architektů.

Naší velkou předností je komplexní servis v podobě kvalitních dodávek a technické podpory v celém průběhu realizace.

Nabízíme designové provětrávané fasády z plechu vyráběné na míru podle požadavků a přání objednatele. Celý sortiment služeb se skládá nejenom z jednotlivých prvků samotného systému fasádního opláštění (pohledové kazety, podkonstrukce, lemovací prvky, atd.), ale je nabízen včetně kompletní technické podpory.

Technickou podporou se rozumí zpracování ucelené prováděcí dokumentace včetně návrhu řešení veškerých detailů a návazností spojených s bezvadnou a dlouhodobě funkční dodávkou opláštění budovy, dále pak zpracování kladečských plánů pohledových prvků a samotné fyzické zaměření těchto prvků pro zadání do výroby přímo na stavbě.

Ukázky z realizací: Provětrávané fasády

Kazety, lamely, trapézové a vlnité plechy jsou hlavní varianty obkladových prvků fasádního systému. Tento systém umožňuje vytvořit atraktivní, lehké, odolné a zároveň ekonomické opláštění větraných fasád průmyslových, administrativníchobčanských objektů.

Při použití fasádního systému je možné provést zateplení celé fasády budovy při respektování nejnovějších poznatků v oblasti tepelné techniky.

Tvar a konstrukční řešení kazet umožňuje vytvořit na fasádě objektu hladké ploché čtvercové i obdélníkové rastry bez viditelných kotvicích prvků, což dodává fasádě exkluzivní vzhled.

Řízenou velikostí spár mezi kazetami je možné zvýrazňovat vybrané linie objektu.

Konstrukční a materiálové řešení v kombinaci s dalšími prvky fasádního systému umožňují širokou variabilitu barevného i tvarového řešení fasády při respektování představ zadavatele o vzhledu budovy bez velkých konstrukčních omezení.

Součástí fasády jsou doplňkové prvky bez nosné funkce. Jedná se o krycí profily nároží, koutů, ostění, oplechování atik, okapnice, větrací mřížky apod. Prvky mohou být tvarově variabilní podle požadavků konkrétní stavby.